Het restaureren van glas-in-lood panelen.

 

De tand des tijds of een ongelukje kunnen een restauratie noodzakelijk maken.

Glas-in-lood panelen kunnen op verschillende manieren gerestaureerd worden. Een veel voorkomend euvel is dat in het paneel één of enkele stukjes glas kapot zijn of ontbreken. Als het lood nog in goede staat is, volstaat het dat die stukjes glas worden vervangen. Bij oudere panelen is dikwijls ook het lood versleten wat de oorzaak is van tocht of lekken. Nu is het raadzaam om het gehele paneel te restaureren. Het oude lood wordt verwijderd, het glas schoongemaakt, de kapotte of de ontbrekende stukjes glas vervangen en het paneel wordt opnieuw in lood gezet en gekit. Soms kost het veel moeite de juiste glassoort en kleur te vinden, maar doorgaans lukt dit. Waar nodig wordt loodprofiel met een stalen kern in de ziel gebruikt om de levensduur van het paneel te verlengen.

Het restaureren van een paneel is een arbeidsintensief project, maar wat verbluffende resultaten oplevert.